Ambacht wordt niet meer op waarde geschat

Ambacht - Molen lochem Groot Wesseldijk

Ze bestaan nog: de echte ambachtelijke beroepen. Mannen en vrouwen die dagelijks met hun handen werken als slager, smid of timmerman. In een tijd waarin Nederland vooral een dienstensamenleving is geworden lijken we steeds verder af te raken van de fysieke productie van de goederen die we consumeren. Melk komt uit een pak, niet uit de koe; hele hordes kinderen lijken amper beter te weten. Toch zijn ze er nog wel degelijk, de echte ambachtslieden.

Jos Geverink is zo iemand, molenbouwer van beroep. De directeur van Groot Wesseldijk uit Lochem heeft handen die eruit zien alsof hij ze dagelijks aan het werk zet. Dat doet hij dan ook, en hij is er trots op. In een grote hal aan de Kwinkweerd laat hij zien wat erbij komt kijken om molens te bouwen en te restaureren. Er wordt vooral in het groot gewerkt, de hal is gevuld met enorme assen, lagers, raderen en houten planken. Geverink: “Molens bouwen is technisch heel interessant, het is een combinatie van het werken met hout en metaal. Er komen heel veel disciplines samen, we zijn met heel fijn timmerwerk bezig, maar ook heel grof. En met metaal kunnen we hier ook zo ongeveer alles doen wat je met dat materiaal kunt doen. Bovendien doen we het schilderwerk zelf en hebben we een smederij. Soms ben je als molenmaker zelfs ook nog grondwerker.”

Molens bouwen is een complexe bezigheid, zo blijkt wel. De technieken zijn vaak al oud en de verschillende typen molens zijn legio. Zo zijn er watermolens en windmolens, maar ook de in Nederland veelgebruikte windmolens zijn weer onderverdeeld in verschillende types en bouwstijlen. De specifieke knowhow die benodigd is om molens op te lappen wordt in het kleine wereldje van de molenmakers onderling gedeeld. Geverink: “In Warnsveld zijn we nu bijvoorbeeld bezig om een doorgerotte draagbalk weg te halen. Daar zijn heel specifieke hef- en hijstechnieken voor nodig om te voorkomen dat je bijvoorbeeld alle wieken weg moet halen om die balk eruit te krijgen. Maar je kan in ons vak niettemin al tien jaar meelopen en dan nog steeds veel nieuwe dingen tegenkomen. We doen vaak werk dat maar eens in de paar decennia nodig is en dan soms aan een type molen waar er maar een paar van bestaan. Dan doe je dus een klus die je nooit meer ergens anders tegen zal komen.” De dertien man personeel bij Groot Wesselink heeft oorspronkelijk elk zijn eigen vakgebied, maar is in de praktijk bezig met een combinatie van technische disciplines. Geverink: “Je moet als molenbouwer veel ruimtelijk inzicht hebben en vaak werk je ook niet vanaf een tekening. Molens zijn eigenlijk geen gebouwen, maar machines. De vorm wordt gedicteerd door de functie. Veel molens zijn ook niet symmetrisch, dat heeft  te maken met het samenspel met wind en water.”

Lochemer Geverink vertelt graag en veel over het molenaarsvak: “Het is heel afwisselend werk en er zit veel uitdaging in het bedenken hoe je iets maakt. Er is qua manier van werken veel veranderd in de loop van de tijd, maar de basis blijft hetzelfde als vroeger. Je moet die hele historische machine beheersen en alle functies kunnen testen en bedienen. Soms ben je een molendokter, dan ga je ergens heen om naar aanleiding van een klacht te analyseren wat het probleem is. Je moet bovendien ook oog hebben voor het uiteindelijke resultaat: worden bijvoorbeeld de graankorrels wel op de juiste manier vermalen? Mijn mensen werken ook heel zelfstandig, molenbouwers zijn het gewend om veel van huis te zijn. Vroeger gingen ze tijdelijk in de kost bij het molenmakersgezin. We werken regelmatig ook in Duitsland en Denemarken.”

Die mensen zijn wel moeilijk te vinden volgens Geverink en dat heeft alles te maken met het huidige maatschappelijke aanzien van ambachtelijk werk. “Dat aanzien is er niet, werken met je handen wordt tegenwoordig niet meer op waarde geschat.  Het begint al op school: als je niet goed kunt rekenen wordt er vaak gezegd: ga maar iets met je handen doen. En als iets geen enkel aanzien heeft, waarom zou je het dan gaan doen? In Duitsland krijg je respect als je meester in je vak bent, hier niet. Toen ik vertelde dat ik molenmaker werd zei iemand tegen me: dat klinkt zo armoedig. Terwijl als iemand iets onduidelijks in een pc invoert er meteen een chique functienaam voor wordt bedacht met wat Engelse termen.” Geverink merkt dat hierdoor het niveau van scholieren die van technische opleidingen afkomen vaak simpelweg te laag is om als molenmaker aan de slag te kunnen gaan. “We gebruiken vaak veel toegepaste wiskunde in ons vak. De geschiktste mensen zijn degenen die een hooggeschoolde theoretische opleiding hebben gedaan, maar later besluiten dat ze toch iets met hun handen willen doen.”  Die waardering voor het handwerk zou in Nederland dus drastisch omhoog moeten om nog iets van het ambachtelijke werk te kunnen maken volgens Geverink. “Wat is er nou mooier dan iemand die weet hoe je een goed stuk vlees van de koe haalt, of hoe je lekker gebak maakt, of goed met groenten om moet gaan? Denk je dat ze in de supermarkt verstand hebben van groente? Dat is allemaal massaproductie, daar wordt alleen maar gekeken naar inkoopvoordelen en efficiëntie. Er zijn nog wel beroepen waarin je echt allround bezig bent met je handen, maar die zijn zeldzaam. Automonteur bijvoorbeeld, dan ben je van stoffeerder, tot monteur, tot elektrotechnicus. Maar voor ons is het wel een probleem om mensen te vinden die technisch allround zijn.”

Ambacht - Molen lochem Groot Wesseldijk

  • Groot Wesseldijk ging anderhalf jaar geleden samen met een andere molenbouwer, Vaags uit Aalten. De beide bedrijven werken nog onder hun eigen naam, maar profiteren sindsdien van de onderlinge uitwisseling van kennis en materiaal.
  • Groot Wesseldijk ontstond in 1914 in Vorden onder de naam Ten Have. In 1971 nam Herman Groot Wesseldijk het bedrijf over en in 1981 volgde de verhuizing naar Lochem. De huidige directeur Jos Geverink nam in 2001 het stokje over en ging onder de oude naam door.
  • In totaal zijn er in Nederland ongeveer honderd mensen werkzaam in de molenbouw
  • Er zijn in Nederland ongeveer 1200 molens. Zo’n 200 daarvan zijn watermolens, de rest windmolens.
  • De meeste molens (of groepen molens) worden beheerd door een stichting, in het verleden vaak ontstaan nadat de molen niet meer winstgevend genoeg was voor de molenaarsfamilie.
  • Het merendeel van de molens hebben tegenwoordig een toeristisch doel, vaak ook met een educatief aspect: het laten zien aan kinderen hoe producten gemaakt worden. Ongeveer twintig molens in Nederland zijn nog wel producerend.