Baak moet nationaal veiligheidscentrum worden

Baak moet nationaal veiligheidscentrum worden

Baak – Eigenlijk is het allemaal begonnen als een soort uit de hand gelopen hobby, Achterkamp Bedrijfsopleidingen in Baak. Inmiddels is het dat al lang niet meer, want het bedrijf is in relatief korte tijd een serieuze speler geworden op het gebied van bedrijfsveiligheid. Een gevestigde naam in de regio, met zelfs een landelijke uitstraling. Dat landelijke bereik moet de komende jaren verder uitgebouwd gaan worden.

Jan Achterkamp en zijn vrouw Adriana hadden jarenlang een boerderij. Daarnaast was Achterkamp altijd al actief bij de brandweer. In de periode dat hun zoon de boerderij overnam diende Aviko in Steenderen zich aan als opdrachtgever om te kijken naar de veiligheidsaspecten binnen het bedrijf. Achterkamp: “Ik had daar al contacten door brandweerwedstrijden. Toen ben ik begonnen met het geven van trainingen, eerst vanuit huis en vanaf 1997 vanuit een bedrijfspand in Hoog Keppel. Ik merkte gaandeweg dat er al wel veel theoretische scholing op veiligheidsgebied bestond, maar weinig praktische. Daar ben ik me toen op gaan richten, mensen zo praktisch mogelijk opleiden.” In 2003 verhuisde Achterkamp naar Baak, waarna er een periode van sterke groei volgde. “De toenmalige gemeente Steenderen heeft er erg zijn best voor gedaan om me hier te krijgen, alle lof daarvoor. Ik kon vervolgens ook een paar keer het terrein van buren opkopen, waardoor ik een steeds groter opleidingscentrum neer kon zetten. Ik ging toen steeds meer vanuit Baak opleiden, in plaats van op locatie.”

Dat opleidingscentrum is inderdaad van een behoorlijk omvang. Achter het hoofdgebouw aan de Zutphen-Emmerikseweg staat een heus oefenterrein met verschillende gebouwen die speciaal ingericht zijn voor allerlei soorten brandoefeningen. Ingericht met meubels en poppen die slachtoffers voorstellen moeten de brandweerlieden zich er door de rook een weg zien te banen. Alles wordt zo realistisch mogelijk nagebootst en er worden continu weer nieuwe scenario’s verzonnen voor de oefenende brandweerlieden. Midden op het terrein staat een van binnen zwartgeblakerd gebouw met meerdere verdiepingen, verderop een loods waar kleine brandjes in containers met verschillende brandblussers uitmaakt kunnen worden. Zo wordt er aangeleerd op welke manier je verschillende soorten branden het beste kunt blussen. Ook voor problemen met gas zijn er hele opstellingen van verschillende soorten gasleidingen gemaakt. Het terrein van de Baakse opleider beslaat verder ook een opleidingscentrum met lokalen en een kantoorgebouw.

[add]Mede-directeur Tim te Pas is er pas vorig jaar bijgekomen, maar hij is al erg enthousiast over het potentieel dat het bedrijf van Achterkamp herbergt: “Van een eenmanszaak zijn we uitgegroeid naar een bedrijf met 23 mensen in dienst. Vooral tussen 2003 en 2006 zijn we sterk gegroeid, daarna volgde er een periode van stagnatie. Sinds kort zitten we weer in de lift. Ik kom zelf helemaal niet uit het wereldje van bedrijfsveiligheid, maar werd helemaal enthousiast van dit bedrijf. Je hebt hier met dit oefenterrein een unieke ‘erlebniswelt’ waar je enorm veel mee kan doen.”

Mede onder impuls van te Pas heeft Achterkamp Bedrijfsopleidingen een nieuwe ambitie geformuleerd: een nationaal veiligheidscentrum worden. Te Pas: “We waren altijd al goed in het opleiden. Niet alleen van brandweerlieden, maar ook door het geven van allerlei trainingen en cursussen zoals BHV en EHBO. Maar het nieuwe doel is om een kennis- en testcentrum te worden op veiligheidsgebied. Zoals mensen bij Papendal meteen aan sport denken, zo moeten ze straks bij Baak de associatie met veiligheid hebben.” Een ambitieuze doelstelling, maar niet onrealistisch volgens te Pas en Achterkamp. Nu al heeft het bedrijf op het gebied van het opleiden van brandweerlieden een landelijke uitstraling door het grote oefenterrein. De infrastructuur voor zo’n landelijk centrum is er in feite al in Baak. Te Pas: “Natuurlijk kunnen we die ambitie niet alleen verwezenlijken, daarvoor gaan we de samenwerking aan met partners als Regio BHV Nederland en Brandweertraining Nederland. Nu al werken we met veel partners op het gebied van veiligheid samen. Iedereen heeft zijn eigen kracht. Maar het zou mooi zijn als we straks bijvoorbeeld ook producten gaan testen op brandveiligheid.”

Op dit moment worden er bij Achterkamp jaarlijks ongeveer 7500 mensen opgeleid. Deels zijn dat brandweerlieden en verder veel mensen uit het bedrijfsleven, zorgcentra en andere (semi-)overheidsinstellingen. Te Pas: “Er zijn eigenlijk twee soorten bedrijven: die waar het veiligheidsaspect een secundair iets is en er op zo’n goedkoop mogelijke manier aan de wettelijke veiligheidseisen wordt voldaan en die waar vanuit goed werkgeverschap veiligheid een belangrijk issue is. Wij willen ons vooral richten op die tweede groep en hen hoogwaardige veiligheidsadviezen geven, waarbij de continuïteit van de bedrijfsvoering voorop staat. Behalve opleiden willen we ons ook meer op dat maatwerk gaan richten: bij een bedrijf de veiligheidssituatie inventariseren, advies op maat geven en samen werken aan de implementatie daarvan.” Om dat laatste te bereiken komt het Baakse bedrijf binnenkort ook met iets nieuws: de parttime veiligheidscoach, die bedrijven gaat coachen om een zo veilig mogelijke bedrijfssituatie te creëren. Achterkamp: “Je ziet vaak dat mensen wel weten dat veiligheid een issue hoort te zijn in een bedrijf, maar als ze bij ons geweest zijn is de bewustwording vaak veel groter. Wij kunnen mensen echt trainen, zodat ze voorbereid zijn op bepaalde risico’s.”

De Nederlandse overheid legt de verantwoordelijkheid voor bedrijfsveiligheid grotendeels bij de werkgever zelf, vertellen de twee. Te Pas: “Zolang er geen incidenten zijn is er niets aan de hand, maar als er iets mis gaat ben je het haasje. Dat tonen recente ontwikkelingen in ons land wel aan.” De regels en wetten die er wel zijn proberen de twee zo praktisch mogelijk te vertalen naar ondernemers toe. Achterkamp: “Als iets niet nodig is zeggen we dat gewoon eerlijk. Maar het kan ook zijn dat ons advies verder gaat dan de minimale wettelijke eisen. Wij kijken namelijk in de eerste plaats naar wat vanuit het oogpunt van de bedrijfscontinuïteit belangrijk is.”