Bestuursleden Park Bronsbergen weggepest

BronsbergenZUTPHEN –  Lekgestoken banden, een bekraste auto, bedreigingen en stalking op Bronsbergen. Het bestuur van het Zutphense recreatiepark is het zat en stapt collectief op. Volgens de bestuursleden René Joppe, Aad Verbunt, Henk Blikman, Ton Saedt, Harry Kaspers en Michel Willems komen de bedreigingen van een groepje mede-eigenaren van het park die het bestaansrecht van de huidige beheersconstructie betwisten en structureel weigeren hun notarieel vastgelegde beheervergoeding af te dragen.

Die vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en bedraagt tussen de zeven- en achthonderd euro per jaar.
Een recente nieuwsbrief van de vereniging van eigenaren schetst een uitvoerig beeld van een verziekte sfeer op het park, waarbij een klein groepje wanbetalers weinig middelen schuwt. De nieuwsbrief is getiteld ‘Je suis Bronsbergen’, een verwijzing naar een passage in een anonieme brief die onlangs bij huiseigenaren op Bronsbergen in de bus werd gedaan. ,,Met deze misplaatste verwijzing meent een schrijver anoniem, dus op een laffe manier, stelling te moeten nemen tegen het bestuur”, zo beginnen de aftredende bestuursleden.
,,Dit anonieme schotschrift is één uit een reeks van aanvallen op ons, waarbij getracht wordt om eigenaren, met name de parkbewoners, op te zetten tegen het bestuur.” Daar blijft het volgens hen niet bij, want de nieuwsbrief maakt verder melding van voortdurende stalking, intimidatie en bedreiging van bestuursleden en een medewerker van het administratiekantoor. Ook werden bestuursleden en de accountant beschuldigd van BTW-fraude, valsheid in geschrifte, opzettelijke misleiding, voor-de-gek-houderij en oplichting.” Bovendien werd de auto van één van de bestuursleden recentelijk bekrast en de banden lek gestoken. Enkele huiseigenaren op recreatiepark Bronsbergen die geen zitting hebben in het bestuur bevestigen aan de verslaggever op het park, de lezing van de aftredende bestuursleden. Anoniem weliswaar. Ze zijn bang om zelf ook mikpunt te worden van het groepje huiseigenaren dat van mening is niet te hoeven betalen voor het beheer en onderhoud van het park en de gezamenlijke voorzieningen.
„Het is heel verontrustend dat de groep wanbetalers nu zelfs dreigt uit te breiden en dat het bestuur ervoor gezwicht is. Ik ervaar het als bedreigend voor de toekomst van het park”, laat één van hen weten. Volgens de aftredende bestuursleden van de Vereniging Eigenaren Rekreatiepark De Bronsbergen (VEB) en de Stichting Infrabeheer Rekreatiepark De Bronsbergen (STIB) volharden de wanbetalers, ondanks de inschakeling van deurwaarders en gerechtelijke vonnissen, en werden er zelfs enkele nieuwe medestanders gevonden. Een citaat uit de nieuwsbrief: ‘In een laatste poging tot communicatie hebben we één van de notoire wanbetalers en mede een belangrijke bron van beschuldigingen, stalking en bedreiging gevraagd: Kunt u ons ook met juridische argumenten aangeven waarom STIB volgens u geen bestaansrecht zou hebben? Wie moet er volgens u dan zorgen voor het onderhoud aan de wegen, de bruggen, de verlichting, het openbaar groen en het rioolsysteem met de vier pompen op het park? En wie moet dat betalen? Geheel volgens verwachting hebben wij hierop geen antwoord gehad.”
Het bestuur ziet geen uitweg. Tijdens een algemene ledenvergadering op 22 april moeten de huiseigenaren op Bronsbergen bepalen hoe het verder moet. Het bestuur laat weten geen behoefte te hebben aan een nadere toelichting op de nieuwsbrief. Ook wil het bestuur de namen van de wanbetalers niet naar buiten brengen.