Bromtoon vormt dagelijkse kwelling

Bromtoon ZutphenZutphen – Gek worden ze er soms van, de mensen van belangengroep Bromtoon Zutphen. De klachten lopen uiteen, maar alle betrokkenen bij de jonge werkgroep hebben regelmatig last van laagfrequente trillingen of geluiden. Slapeloosheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn en andere gezondheidsklachten zorgen er als gevolg daarvan voor dat sommigen de wanhoop nabij zijn. De belangengroep Bromtoon Zutphen werd enige tijd geleden opgericht door enkele Zutphenaren die soms al jaren last hebben van de lage bromtonen.

Eén van de oprichters van Bromtoon Zutphen is Coert van den Enk, die onlangs ook tot voorzitter werd benoemd van de landelijke Stichting laagfrequent geluid. Want niet alleen in Zutphen zijn er klagers, op verschillende plekken in het hele land lijkt het probleem zich voor te doen. Van den Enk: “Er hebben zich sinds we actief zijn geworden nu 28 mensen uit de regio Zutphen gemeld die zeggen klachten te hebben, maar wij denken dat dat nog maar het topje van de ijsberg is. Er is iemand bij die er al zes jaar mee te kampen heeft, anderen pas korter. Ook de frequentie van de klachten en de manier waarop mensen trillingen of tonen voelen of horen verschilt. Maar het drijft ze vaak tot wanhoop.”

Van den Enk en zijn medestanders vormen een actieve groep: “We zijn eerst begonnen met het inventariseren van klachten hier in de regio om te kijken of er patronen te ontdekken zijn. Op een kaartje dat ook op onze website staat zijn alle meldingen te zien en daar zijn twee lijnen in te ontdekken die grofweg kruisen bij de windmolens op bedrijventerrein de Mars.” Toch willen de leden van Bromtoon Zutphen de windmolens vooralsnog nadrukkelijk nog niet als oorzaak aanwijzen, volgens van den Enk. “Als de molens stilstaan hebben sommige mensen er ook nog last van. We hebben simpelweg nog geen duidelijk idee van wat de oorzaak is.” Wel verwacht hij dat de klachten in de toekomst alleen maar toe zullen nemen door de trend van verduurzaming. “Duurzamere apparaten hebben vaak een lager toerental. Het kan in kleinere apparaten zitten, maar ook een grote oorzaak hebben.”

Behalve het inventariseren van klachten dringt Bromtoon Zutphen nu ook bij de gemeente aan op onderzoek en worden er lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd waar veel belangstelling voor is. Van den Enk: “De klachten die mensen hebben scheppen een band. Veel mensen denken eerst lang dat ze de enige zijn met zo’n probleem en zijn blij om te ontdekken dat het breder speelt. Het sloopt je, sommigen ontvluchten zelfs wel eens tijdelijk hun huis om er even vanaf te zijn.”

Zie voor meer informatie: www.bromtoonzutphen.nl

Gemeente onderzoekt klachten

Op aandringen van Bromtoon Zutphen voerde de gemeente Zutphen in samenwerking met de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) in september een eerste onderzoek uit naar de aanwezigheid van laagfrequente trillingen. Coert van den Enk van Bromtoon Zutphen: “De gemeente stelt zich tot nu toe welwillend en coöperatief op. Wij roepen mensen met klachten op om die ook zoveel mogelijk te melden bij de ODA.” Uit het eerste onderzoek kwam volgens van den Enk naar voren dat er op sommige plaatsen sprake was van grote concentraties laagfrequent geluid, maar bijkomend probleem is dat er voor laagfrequent geluid geen regels bestaan. Van het vaststellen van een normoverschrijding kan dus nooit sprake zijn.

Een woordvoerder van ODA, dat een aantal milieutaken van gemeenten uitvoert, laat weten: “Wij hebben de afgelopen periode, mede in overleg en samenwerking met de werkgroep Bromtoon Zutphen, een uitgebreid onderzoek gedaan. Helaas hebben wij daarbij nog geen oorzaak kunnen achterhalen. Wel heeft het onderzoek een goede hoeveelheid informatie en data opgeleverd. Wij zijn nu, met de informatie uit het onderzoek op zak, in overleg met de gemeente Zutphen om te kijken of er reële mogelijkheden zijn om specifieke metingen te laten uitvoeren naar de bromtonen.”

Bromtoon Zutphen is dus nog in afwachting van een vervolgonderzoek. Van den Enk: “De gemeente heeft opdracht gegeven aan de ODA om in samenspraak met de regionale dienst uit Arnhem (ODRA) een uitgebreid onderzoek te starten naar het opsporen van de bron of bronnen. Het wachten is nu op de ODRA om haar plan van aanpak te presenteren.” Het geduld van de leden van de belangengroep wordt daarbij volgens van den Enk aardig op de proef gesteld: “Inmiddels zijn we wel twee maanden verder en er is voor degenen die er last van ondervinden nog niets veranderd. 24 uur per dag, zeven dagen per week hebben zij ermee te kampen.”

Laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid is geluid in het laagst hoorbare frequentiegebied, in het algemeen wordt dan gerekend tussen de vier en honderd Hertz. Geluid met een dergelijk lage frequentie kan ver dragen en door muren en ramen heengaan waar geluid met hogere frequenties niet doorheen gaat. De richting van waaruit het geluid komt is dan ook meestal moeilijk te bepalen en daarmee ook de bron. Klachten worden bovendien nog lang niet altijd serieus genomen door beleidsmakers en artsen, ook omdat de gevoeligheid voor laagfrequent geluid per persoon verschilt. Wat de één als hinderlijk ervaart kan voor de ander soms niet hoorbaar zijn.