Meer aandacht nodig voor jonge mantelzorgers

VIT - mantelzorgers

Zutphen – Bij mantelzorgers denken veel mensen in eerste instantie aan ouderen. Op zich logisch, aangezien ouderen vaker hulpbehoevend zijn dan jongeren. Toch zijn er ook veel jongeren die in hun persoonlijke omgeving dagelijks zorgtaken op zich nemen. Verslaafde ouders, broers of zussen met een psychische of fysieke aandoening: maarliefst 25 procent van de kinderen en jongeren tot 24 jaar heeft er in meer of mindere mate mee te maken. Het gaat dan niet altijd om zware zorgtaken, maar alleen al de druk van het omgaan met een moeilijke thuissituatie kan in het dagelijks leven allerlei problemen geven. De Achterhoekse organisatie VIT-hulp bij mantelzorg wil graag meer aandacht voor de soms moeilijke situatie waar deze jongeren in zitten en zet daar sinds kort ook jonge mantelzorgers zelf voor in. Een promotieteam bestaande uit enkele Achterhoekse jongeren gaat binnenkort de boer op met een presentatie om meer bewustwording te creëren bij leerkrachten, buurtcoaches en andere professionele hulpverleners.

Mantelzorgconsulente Ekie Voorburg van VIT probeert deze jongeren samen met enkele collega’s te ondersteunen. Voorburg: “De reactie van veel mensen op het onderwerp jonge mantelzorgers is: bestaat dat dan? Wat dat betreft is er nog veel te winnen qua bewustwording.” Het nieuwe promotieteam probeert daar een rol in te spelen door het gesprek aan te gaan en zo meer begrip te kweken. Zo kunnen jonge mantelzorgers het bijvoorbeeld soms moeilijk hebben met het combineren van zorgtaken en verantwoordelijkheden op school. Door daarover het gesprek aan te gaan met leraren proberen ze daar nu meer aandacht voor te krijgen.

VIT heeft al jaren een speerpunt gemaakt van de vaak verborgen groep jonge mantelzorgers. De medewerkers van de mantelzorgorganisatie proberen dat vorm te geven door de groep aandacht en begrip te geven, ontspanning te bieden en informatievoorziening te verbeteren. Voorburg: “Veel mensen realiseren zich vaak niet eens dat ze mantelzorger zijn. Het voelt meestal als een vanzelfsprekendheid dat je gezinsleden ondersteunt als dat nodig is. Dat geldt helemaal voor jongeren, want die weten vaak niet anders, zijn opgegroeid met de situatie.” Des te meer reden voor VIT om te werken aan meer begrip en ondersteuning voor deze groep: “Want er zijn soms best schrijnende situaties, bijvoorbeeld bij jongeren die te maken hebben met verslavingsproblematiek bij ouders. Er is onder die groep veel verborgen leed en schaamte. Jongeren worden door de problematiek vaak ook snel volwassen, omdat ze te maken hebben met verantwoordelijkheden die anderen op die leeftijd nog helemaal niet hoeven te dragen.”

Door bezuinigingen vanuit de overheid lijkt er de komende jaren steeds meer neer te gaan komen op de schouders van mantelzorgers. Voorburg heeft daar gemengde gevoelens bij: “Ik denk dat we het wel een beetje verleerd zijn om elkaar hulp te vragen, we zijn verwend. Vroeger hadden mensen elkaar ook meer nodig en dat mag best wat terugkomen. Het zit vaak in kleine dingen als even wat boodschappen meenemen. Iemand onder de douche zetten blijft een taak voor professionele hulpverleners. Aan de andere kant is deze ontwikkeling ook wel een punt van zorg, want de druk op mantelzorgers zal groter worden. Bovendien zijn wij als VIT financieel afhankelijk van gemeenten en is ons voortbestaan bij verdere bezuinigingen dus onzeker, terwijl mantelzorgers het juist vaak als prettig ervaren dat er ook iets voor hen is.”

De Zutphense Nienke Helvoort (16) is één van de jongeren in het promotieteam. Ze nam de afgelopen jaren al vaker deel aan de activiteiten van VIT. “Het zorgt voor afleiding en het is ook prettig dat je dingen kunt delen met andere jongeren die in dezelfde situatie zitten. Zij begrijpen sneller waar ik het over heb.” Helvoort heeft twee jongere broers die beiden autistisch zijn. “Het is soms moeilijk te begrijpen wat er in hun hoofd omgaat, ze kunnen bijvoorbeeld zomaar ineens boos worden. Dat is wel eens lastig, maar je leert ermee te leven. Ik weet natuurlijk ook niet anders, ben ermee opgegroeid.” Bij VIT deed ze al verschillende vriendschappen op. “Een vriendin van me heeft het nu best heel lastig thuis en een tijdje geleden werd een leraar boos op haar omdat ze haar huiswerk niet gedaan had. Dat is wel moeilijk en daarom hopen we ook dat we met het promotieteam meer bekendheid kunnen geven aan onze situatie.”

Meer informatie over jonge mantelzorgers en het promotieteam: www.jmzer.nl

 

Mantelzorg in cijfers

  • In 2012 waren er ruim anderhalf miljoen actieve mantelzorgers in Nederland
  • 220.000 van deze mantelzorgers voelen zich zwaar belast
  • Vrouwen geven vaker mantelzorg dan mannen (15 om 9 procent)
  • De meeste mantelzorgers bevinden zich in de leeftijdsgroep 50 tot 65 jaar (19 procent)
  • Het aantal uren mantelzorg dat per week gegeven wordt, neemt vanaf de pensioenleeftijd toe: tot 65 jaar geven mantelzorgers tussen de 8 en 11 uur per week mantelzorg, voor 65- tot 75-jarigen is het gemiddeld 14 uur en voor de 85-plussers is dit zelfs 24 uur

Bron: CBS