Hersentraining op hoog niveau

Neurofeedback - BrainspaZutphen – Hightech apparaten met drukknoppen en klemmen, een hoofddeksel waar draden uitkomen en een groot beeldscherm in de hoek van de kamer. Een eerste blik op de werkruimte van Brainspa in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Zaadmarkt in Zutphen levert niet direct een helder antwoord op de vraag wat het bedrijf doet. Het gaat hier dan ook om een psychologische praktijk die niet erg alledaags is. Psychologen Else Dahmen en Maria Bonarius en trainer David Veninga houden zich bezig met hersentraining voor kinderen en volwassenen. Ze gebruiken daarvoor middelen die niet iedereen direct iets zullen zeggen, zoals neurofeedback,  QEEG en hartcoherentie.

 

Else Dahmen richtte Brainspa samen met David Veninga een paar jaar geleden op toen ze in Ierland woonde. Maar daar bleven vooral veel Nederlanders komen voor behandelingen en dus maakte het trio ongeveer een jaar geleden de overstap naar Zutphen, waar mensen uit het hele land nu naar toe komen voor behandeling. Neuropsycholoog Dahmen: “Ik was eerder werkzaam bij het VU Medisch Centrum en behandelde daar kinderen met tumoren, maar ook met bijvoorbeeld ADHD. Toen een moeder van een kind met ADHD mij eens vroeg of haar kind baat zou hebben bij neurofeedback moest ik het antwoord schuldig blijven; ik wist niet wat het was. Ik ben mij er toen in gaan verdiepen en het  sprak me heel erg aan. Vanaf dat moment is de bal gaan rollen.”

Toen Dahmen zich erin ging verdiepen was neurofeedback nog een vrij onbekende behandelmethode in de psychologie die over kwam waaien vanuit Noord-Amerika. “Er waren nog bijna geen praktijken in Nederland, inmiddels zijn dat er al veel meer geworden. Maar het bijzondere van Brainspa is wel dat we ons niet alleen op neurofeedback richten, maar gebruik maken van veel verschillende methoden.”De drie geven nu trainingen, individuele behandelingen en workshops aan uiteenlopende doelgroepen: gestreste of met burnout-achtige verschijnselen kampende zakenmensen bijvoorbeeld, maar ook vaak kinderen met ADHD, PDD-NOS, hoogsensitiviteit of dyslexie.

Het idee van de behandelingen van Brainspa is grotendeels gebaseerd op de aanname dat de patronen in iemands hersengolven vaak de problemen van deze persoon weerspiegelen. Door middel van een EEG wordt een scan van de hersenactiviteit gemaakt, waarna de psychologen de verschillende hersengolven analyseren. Dahmen: “De hersenen produceren verschillende soorten golven. Zo zijn trage hersengolven nodig voor een goede ontspanning en snelle voor een goede concentratie. Als de hersenen niet goed schakelen tussen deze patronen ontstaan er bij mensen vaak problemen in het dagelijkse leven.”

Door trainingen met filmpjes en geluiden probeert Dahmen de hersengolven zodanig te trainen dat deze flexibeler schakelen en zo beter in balans komen. Dahmen: “Kinderen zijn niet hun diagnose. Tegenwoordig worden er vrij snel diagnoses als ADHD en PDD-NOS bij kinderen gesteld en wordt er ook snel naar medicatie gegrepen. Op zich kan medicatie ook wel een positief effect hebben, maar het is symptoombestrijding. Het pakt niet de onderliggende problemen aan.”

En dus komen er nu sinds een jaar vanuit het hele land mensen naar een klein bedrijfje in Zutphen voor behandelingen. Dahmen: “Er komt tegenwoordig veel op mensen af, ook van kinderen op school wordt vaak al veel gevraagd. Wij proberen mensen op weg te helpen die daar soms problemen mee hebben. Het uiteindelijke doel is om mensen weer lekker in hun vel te laten zitten.”

 

Wat is neurofeedback?

Neurofeedback is een psychologische behandelmethode die is ontstaan in Amerika en Canada. Bij de behandeling wordt de hersengolfactiviteit omgezet in beelden, geluiden of trillingen. Met behulp hiervan is het de bedoeling dat de eigen hersenactiviteit kan worden beïnvloed, zodat de golven die met een bepaalde klacht verband houden onderdrukt worden en de golven die de klacht verminderen juist worden versterken.

De effectiviteit van neurofeedback is niet geheel onomstreden, vooral omdat er vooralsnog geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs is geleverd dat de methode werkt en hoe deze werkt. Er zijn wel wetenschappelijke studies geweest die aantoonden dat neurofeedback een positief effect oplevert, maar toch is de methode tot nu toe nog onvoldoende onderzocht om onomstreden te zijn. Er lopen in Nederland en het buitenland op dit moment nog wetenschappelijke onderzoeken naar neurofeedback. In 2008 besloot het College van Ziektekostenverzekeraars het toepassen van neurofeedback niet meer te vergoeden, dit onder protest van het Nederlands Instituut van Psychologen.