Omwonenden moskee niet bereid tot compromis

Barbaros moskee

Zutphen – Tijdens een bij tijd en wijlen heftige bijeenkomst zijn het bestuur van de Zutphense Barbarosmoskee aan de David Evekinkstraat en omwonenden niet veel naderbij gekomen over het voornemen van het moskeebestuur om de gebedsoproep (Azan) uit te breiden. Op dit moment vindt de oproep enkel plaats op de vrijdagmiddag, maar het moskeebestuur kondigde onlangs aan vanaf januari graag twee- of driemaal daags de gelovigen op te gaan roepen. Wettelijk is dit toegestaan, maar in de buurt is het voornemen omstreden.

In een poging om onderling begrip te kweken en een compromis te bereiken besloot het bestuur onlangs om de omwonenden uit te nodigen voor een informatieavond in de moskee. Woordvoerder Salim Sahin van het moskeebestuur legde in een volle zaal de basisbeginselen van de Islam kort uit en benadrukte daarbij dat het vijfmaal daagse gebed (Salath) en de oproep daartoe een belangrijk onderdeel vormen van het geloof. Sahin: “Moslims maken ongeveer acht tot tien procent uit van de Zutphense bevolking. Wij voelen ons een onlosmakelijk deel van de samenleving en zijn blij met het onderlinge respect en de acceptatie. Daarom willen we in goed overleg met de buren iets afspreken, we willen niets doordrukken.”

Een gemeenteambtenaar deed uit de doeken dat de gebedsoproep een grondrecht is, maar dat de gemeente regels kan stellen aan duur en volume. “De wethouder is op dit moment in overleg met het moskeebestuur, maar in het algemeen is het zo dat het bij zo’n initiatief de voorkeur verdient als er onderling afspraken gemaakt kunnen worden. Uiteindelijk gaat de gemeenteraad over het opstellen van de regels.”

Het voorstel van het moskeebestuur aan de bewoners was gisteravond om een gezamenlijke werkgroep te vormen die een compromis kan zoeken, maar daar zagen buurtbewoners in meerderheid niets in. “Ik heb het gevoel dat het al bepaald is”, “Mijn zoontje schrikt zich rot van die oproepen” en “Het is voor mij terreur, het heeft een enorm psychologisch effect” waren gemiddelde reacties uit de zaal, waar ook enkele uitschieters naar compromisbereidheid aan de ene en openlijke discriminatie aan de andere kant vielen te beluisteren.

De overgrote meerderheid van de omwonenden ziet dus geen nut in een werkgroep, omdat de standpunten te ver uit elkaar liggen. “Het bestuur moet zich eerst maar eens herbezinnen op haar voornemen, want op deze manier jaag je de buurt tegen je in het harnas. Elke uitbreiding van de gebedsoproep is onacceptabel”, was de gemene deler onder de omwonenden. Een enkeling gaf zich wel op voor de werkgroep. Op de schouders van moskee- en gemeentebestuur rust nu de zware taak om te bedenken hoe het verder moet.