Strooiers kunnen weer aan de bak

Wissels Groep

Zutphen – Er is tot nu toe nog niet veel gestrooid op de wegen, maar daar kon wel eens snel verandering in komen. Koning Winter staat voor de deur en dat betekent dat de strooiwagens waarschijnlijk weer overuren gaan maken om iedereen veilig over de wegen te kunnen laten rijden. Maar niet overal kan worden gestrooid; elke gemeente heeft weer zijn eigen strooibeleid en bijbehorende keuzes die gemaakt worden, soms tot onvrede van over glibberige paadjes schuivende burgers. Alex ter Horst van de gemeente Berkelland: “We hebben tot nu toe alleen nog maar vorige week een keer hoeven strooien. Er komt altijd een melding binnen van de provincie wanneer zij op de provinciale wegen gaan strooien, dat bepalen ze aan de hand van een meetpunt in Ruurlo. En elke dag krijgen we een speciaal op onze gemeente toegepast bericht van Meteoconsult, met een verwachting van uur tot uur. Op basis van die twee factoren bepalen we of we gaan strooien of niet.” In de gemeente Berkelland zijn er zes A-routes waar bij verwachte gladheid standaard preventief gestrooid wordt en zes B-routes die alleen bij extremere omstandigheden worden bereden. Dat wordt vooral door de zes zogenaamde strooi-units van de gemeente zelf gedaan; verschillende wagens met aanhang- of opzetstrooiers. Eén route is uitbesteed en voor een andere wordt extra capaciteit ingehuurd. Ter Horst: “Je kunt droog of nat strooien, dat laatste is dan een mengsel van pekel en zout. Wij strooien in tegenstelling tot veel andere gemeenten vooral nat, maar als het sneeuwt moet je wel droog strooien. Dan heeft het natzout geen effect. Bij veel sneeuwval moet je dan denken aan twintig gram zout per vierkante meter.”

Dit jaar start de gemeente Berkelland ook met een proefproject waarbij er verschillende zoutkisten met handstrooiers worden geplaatst, vooral op moeilijk bereikbare plekken. Ter Horst: “Dat hebben we in overleg met de seniorenraad opgezet, de bakken zijn ook bij hen in beheer. Voor ouderen is de gladheid vaak extra lastig en we kunnen zelf niet overal strooien. Trottoirs doen we niet, het is ook de verantwoordlelijkheid van mensen zelf om hun stoep schoon te houden.”

Van de extreme winter van enkele jaren geleden toen de zoutvoorraden opraakten hebben veel gemeenten en leveranciers geleerd. De zoutloods van Berkelland zit op dit moment al helemaal vol met 400 ton zout en samen met enkele andere gemeenten werden er prijsafspraken gemaakt met leveranciers en alvast extra voorraden gereserveerd. Tijdens een gemiddeld winterseizoen gaat er in de gemeente 600 ton zout doorheen. Thijs te Riet van de gemeente Brummen: “Het probleem lag die winter vooral bij de leveranciers, niet zozeer bij de gemeenten. De laatste twee,drie jaar zijn er geen tekorten meer geweest.”

Ook de gemeente Brummen heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Lochem, een eigen strooidienst. Twee grote vrachtwagens en twee kleinere strooiwagens moeten ervoor zorgen dat de Brummenaren ook deze winter veilig over straat kunnen. Daarnaast wordt er ook hier een deel van het materieel ingehuurd. Te Riet: “Onze opslag zit met 500 ton zout vol. Tijdens een gemiddelde winter strooien we ongeveer 400 tot 450 ton.”

Naast gemeenten laten ook veel bedrijven en instellingen in de winter strooien op hun terrein. In Zutphen wordt de Wissels Groep daar vooral voor ingezet. Het bedrijf doet veel aan civieltechnische en infrastructurele werkzaamheden, maar in de winterperiode is ook het strooien een belangrijke activiteit. Frank Wissels: “We hebben één grote strooiwagen en twee kleinere. Daarmee strooien we vooral veel bij zorginstellingen. Als het glad is heeft het ziekenhuis bij ons prioriteit, daarna de zorginstellingen zoals bijvoorbeeld Sutfene en daarna de bedrijven.” Vorige winter ging er op die manier ongeveer zestig ton zout doorheen bij het Zutphense bedrijf.

Van de verschillende soorten gladheid zijn de sneeuwperiodes het drukste periode voor Wissels. Bij het familiebedrijf is Wissels senior de eerste verantwoordelijke voor de gladheidbestrijding. Robbie Wissels trekt er nog elke winter op uit om de wegen veilig te houden, daarnaast zijn er elke week drie medewerkers stand-by. Frank Wissels: “Maar als het sneeuwt weet iedereen dat er werk aan de winkel is, dan gaat alles uit de kast.”