Veel animo voor nieuw Brummens jongerencentrum

Brummen - Brummens Jongerencentrum

Brummen – Jongeren zijn nergens enthousiast voor te krijgen. Een vooroordeel dat gisteravond in elk geval op veel Brummense jongeren geen betrekking bleek te hebben. In een volle zaal van de bibliotheek dachten enkele tientallen Brummense jongeren mee over een nieuw jongerenontmoetingscentrum. Het oude ontmoetingscentrum Hangout moest eind vorig jaar zijn deuren sluiten omdat de populaire hangplek op bedrijventerrein de Hazenberg niet in het bestemmingsplan paste. De gemeente besloot onlangs naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad om de plaatselijke jongeren actief te begeleiden bij het vinden van een nieuwe geschikte hangplek. De bijeenkomst van gisteravond was daarbij een belangrijk hulpmiddel en de jongeren kwamen dan ook in behoorlijk grote getale opdagen bij de informatieavond.

Een gemeentelijk ambtenaar vertelde de volle zaal waar het nieuwe centrum voor de jongeren aan moet voldoen op het gebied van locatie, aanwezige faciliteiten en begeleiding. Een complicatie voor de Brummense jongeren is dat de gemeente geen geld beschikbaar heeft voor een nieuw centrum en er dus al veel mogelijke locaties om financiële redenen afvallen. Meedenken doet de gemeente graag, maar het plan en de financiering voor een nieuw centrum zullen vanuit de jongeren zelf moeten komen.

Het enthousiasme was gisteren in elk geval duidelijk aanwezig, want na de inleiding gingen de jongeren in groepjes met elkaar en een ambtenaar in gesprek om  te kijken hoe er een gezamenlijk plan kan komen, welke ideeën er zijn over locaties, waar een ontmoetingscentrum aan moet voldoen en wie de kar zou moeten trekken. Veel ideeën kwamen er naar voren, het ene realistischer dan het andere. Zo zouden veel jongeren graag zien dat de Hangout weer open gaat, maar dat zit er zeker niet in volgens de aanwezige ambtenaren. Een uitbreiding van het bestaande, maar te kleine, ontmoetingscentrum de Blitz zou wellicht ook tot de mogelijkheden behoren. De plaatsing van een speciale unit op een andere locatie werd door de gemeente ook als mogelijk (goedkoop) alternatief aangedragen.  Ideeën en enthousiasme genoeg dus, gisteren in Brummen. Maar wie nu het initiatief gaat nemen en voor de benodigde financiële middelen gaat zorgen is ook na de bijeenkomst nog steeds de vraag. Een nieuwe hangplek voor de Brummense jongeren blijft voorlopig nog toekomstmuziek.