Vrijmetselarij: Een club van zoekers, geen zwevers

Vrijmetselarij - Karel van Zweden

Zutphen – Over de hele wereld kun je vrijmetselaarsloges vinden en Zutphen vormt daar geen uitzondering op. In een statig oud pand aan de Zaadmarkt is al jarenlang de loge Karel van Zweden gevestigd. Maar wat vrijmetselarij betekent en wat er gebeurt in zo’n loge is voor velen onbekend; om de vrijmetselarij heeft toch altijd een waas van geheimzinnigheid gehangen. Niet nodig wat betreft de Zutphense loge, op 3 juli zal er dan ook een open avond plaatsvinden voor iedereen die geïnteresseerd is. De leden Hans van der Meijs en Hans van de Sanden lichten alvast een tipje van de sluier op.

Beiden heren zijn al vele jaren vrijmetselaar en komen al meer dan twintig jaar regelmatig naar de loge voor bijeenkomsten met andere vrijmetselaars. Van de Sanden: “Ik had een directiefunctie in het bedrijfsleven en was dus vaak erg druk. Het was soms een hard wereldje en ik had daardoor behoefte aan meer bezinning. Bij de vrijmetselaars vond ik dat, je hebt er tijd voor reflectie en het bepalen van je morele kompas. De vrijmetselarij heeft mijn leven verrijkt en is er een wezenlijk onderdeel van geworden.”

Een plaats voor bezinning dus, zo’n vrijmetselaarsloge. Van der Meijs: “We komen als leden bij elkaar in de voorhof, zoals wij dat noemen. We drinken dan gezellig iets en vervolgens begint de bijeenkomst. De voorzitter geeft dan het woord aan een lid dat een zogenaamd bouwstuk heeft voorbereid. Dat is een voordracht over een bepaald onderwerp, dat kan een persoonlijke ervaring of meer filosofische bespiegeling zijn. Vervolgens wisselen we daarover met elkaar van gedachten.” Het is daarbij volgens de beide vrijmetselaars vooral belangrijk dat niemand een moreel oordeel uitspreekt over elkaars zienswijze. Het gaat om niet om het gelijk hebben of krijgen, maar om het respect voor elkaar en het uitwisselen van perspectieven.

Symboliek speelt ook een belangrijke rol binnen de vrijmetselarij, zoals te zien is in de zogenaamde werkplaats of tempel in de loge. De ruimte, die alleen bij speciale gelegenheden wordt gebruikt, heeft door de aanwezigheid van verschillende symbolen wel wat weg van een religieuze plaats van samenkomst. Dat is het echter nadrukkelijk niet volgens de beide heren. “We zijn geen religieus gezelschap en kennen geen dogma’s. Er zijn binnen de vrijmetselarij leden met verschillende religieuze achtergronden. Ook opleidingsniveau en leeftijd verschillen sterk, het gaat er vooral om dat je onafhankelijk denkend bent. We zijn een club van zoekers, niet van zwevers.”

Die club is in Zutphen redelijk stabiel qua omvang; momenteel zijn er ruim veertig leden. Van der Meijs: “Er was een tijd dat we aardig aan het vergrijzen waren, maar de laatste tijd zijn er toch weer wat jongeren bijgekomen.” Niettemin zijn nieuwe leden altijd welkom, vandaar ook de open avond op 3 juli. De loge is een mannengezelschap, maar tijdens de open avond is iedereen welkom.

Zie ook: www.logekarelvanzweden.nl