Zelfde familie, verschillende partij

Foto: Zutphens Persbureau
Foto: Zutphens Persbureau

Zutphen – Thuis werden er altijd al veel discussies gevoerd over politiek en daarom is het nog niet eens zo gek dat na moeder Paula Wieggers nu ook dochter Anne Doppen verkiesbaar is voor de Provinciale Staten. Wat opvallender is, is dat de twee op verschillende lijsten staan: de Zutphense Wieggers op zeven voor de PvdA, de in Nijmegen woonachtige Doppen op twee bij GroenLinks. Of ze straks ook beiden in de Staten terecht gaan komen is nog even spannend, want de zevende plaats van Wieggers is geen zekerheidje.
“Mijn moeder, zus en ik kunnen soms fel discussiëren. We zijn alle drie wel koppig, maar daarna kunnen we ook wel accepteren dat we het soms met elkaar oneens zijn”, vertelt de jonge Doppen (26). Paula Wieggers was op lokaal niveau al sinds de jaren negentig op verschillende plekken politiek actief voor de sociaaldemocraten. Sinds 2007 volgde een carrière in de provincie als fractievolger en Statenlid. Anne Doppen studeerde erfgoedstudies en kunstgeschiedenis en zat vanwege haar expertise op cultureel gebied in de begeleidingscommissie Broederenklooster. Vanuit het niets staat ze nu op twee bij GroenLinks. “Ik kreeg natuurlijk van mijn moeder altijd al veel mee over provinciale politiek en bij GroenLinks vonden ze me een politiek talent.”
Politiek en maatschappelijk engagement was dus thuis een vanzelfsprekendheid. Wieggers: “Ik heb mijn dochters altijd vooral geleerd dat als je een mening hebt, je ervoor uit moet komen en er iets mee moet doen. Dat heb ik weer van mijn eigen moeder: schouders eronder en in actie komen.” De twee zijn de laatste tijd bijna continu in de weer, want naast drukke banen als gemeentelijk adviseur (Wieggers) en medewerker bij het Museum Arnhem (Doppen) moet er natuurlijk flink campagne worden gevoerd. Doppen kreeg daarbij zelfs een landelijk podium in de talkshow Zondag met Lubach nadat ze hoge ogen gooide in Stemtinder, een parodie van Lubach op de dating-app Tinder.
Naast overeenkomsten zijn er uiteraard ook verschillen tussen de twee. Wieggers: “Het kabinetsbeleid tot nu toe sta ik in grote lijnen wel achter, daarover zijn we het natuurlijk niet eens.” “Maar het scheelt dat mijn moeder nog echt van de oude linkse garde is, als ze van de VVD was geweest was het moeilijker geworden”, vult Doppen aan. Annes zus woont in Den Haag en hoeft dus gelukkig geen keuze te maken tussen stemmen op haar moeder of zus. “En als ik een PvdA-stemmer echt niet kan overtuigen om op GroenLinks te stemmen zeg ik wel dat ze dan maar op mijn moeder moeten stemmen”, vertelt Doppen. “Ik hoop ook dat mijn moeder het straks haalt, want ze is bestuurlijk heel sterk en ook een echte verbinder.”

Kandidaten uit de regio
De PvdA-lijst voor de Statenverkiezingen herbergt nóg een hooggeplaatste kandidaat uit de regio. De Zutphense Karin Jeurink op nummer vier is pas anderhalf jaar lid van de partij, maar heeft lokaal al functies vervuld als campagneleider, bestuurslid en kandidaat voor de gemeenteraad. “Ik ben altijd veel bezig geweest met vergunningverlening op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu en heb een tijdje geleden bewust de switch gemaakt van de overheid naar het bedrijfsleven om ook de andere kant mee te maken. Die switch maakte het bovendien mogelijk om politiek actief te worden.” Het belang van de provincie uitleggen aan kiezers is soms nog wel eens lastig merkt Jeurink, “want er loopt veel door elkaar met de Waterschapsverkiezingen en de Eerste Kamer erbij.” Toch is de provincie wel degelijk belangrijk vindt ze: “Er gaat veel geld van de provincie naar gemeenten. Het alternatief is een verdeling door het Rijk en dan is die regionale spreiding veel moeilijker en gaat er veel naar de Randstad.” Door de electorale regenwind voor de PvdA vreest Jeurink wel een beetje voor de uitslag straks. “We hebben nu negen zetels en gaan voor zes of zeven, maar het zouden er zomaar vijf kunnen worden.”
Ook bij de VVD staat er een Zutphense kandidaat hoog op de lijst, voormalig raadslid en wethouder Marieke Schriks. Na de afgelopen periode al in de Staten te hebben gezeten hoopt ze dat kunstje nu vanaf de elfde plaats te herhalen, desnoods met voorkeursstemmen. “Het wordt wel spannend, we hebben nu elf zetels. Tijdens de vorige verkiezingen haalde ik ruim 5600 voorkeursstemmen en ik heb er nu rond de 4000 nodig.” Schriks vindt vooral dat de provincie zich meer moet beperken tot haar kerntaken, zoals infrastructuur, ruimtelijke ordening en milieu. “Over de verschuiving van de jeugdzorg naar gemeenten is nu veel gedoe, maar ik weet zeker dat het uiteindelijk beter is. Gemeenten kunnen daar veel passender mee omgaan.”
Voormalig Brummens IPV-wethouder Frans Bruning staat bij GroenLinks op een negende plek. “Ik ben al vanaf de oprichting lid van GroenLinks, maar in Brummen is er geen partijafdeling. Vandaar dat er veel GroenLinksers actief zijn in het lokale IPV.” Bruning doet druk mee aan de campagne en merkt daarbij dat je soms moet uitleggen wat de provincie nu eigenlijk doet. “Maar de provincie heeft wel degelijk meerwaarde. Je ziet het nu ook bijvoorbeeld bij discussies over windenergie, daarbij is het soms ook goed als de provincie zich daarmee bezighoudt.”