‘Zutphens’ tehuis in Roemenië bijna failliet

Casa Satmareana

Verzorgingstehuis Caminul de Argint in Viile Satu Mare dreigt op korte termijn failliet te gaan. Het tehuis voor ouderen met de ziekte van Alzheimer werd in 2011 mede vanuit Zutphen opgezet en deels gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment is er formeel sprake van een staat van insolventie. Dat betekent dat het tehuis haar financiële verplichtingen niet meer kan nakomen en een curator nu aan het kijken is naar de mogelijkheid van een faillissement  of een financiële doorstart. Verschillende bronnen bevestigen dat de huidige problemen zijn ontstaan doordat het gemeentebestuur van de Zutphense partnerstad Satu Mare haar financiële verplichtingen aan het tehuis niet nakomt. Achter de schermen is er van Nederlandse kant geprobeerd om een oplossing te vinden voor Caminul de Argint, maar het lijkt erop dat het gemeentebestuur in Satu Mare aanstuurt op een faillissement, volgens diezelfde bronnen. De redenen hiervoor zijn onduidelijk. Wel is duidelijk dat de Zutphense bestuursvoorzitter Bonnes Venema van de Stichting Casa Satmareana onlangs is opgestapt.

Caminul de Argint ten onder door politieke onwil 

SAM_0317

Zutphen/Satu Mare – Het tehuis Caminul de Argint in het net buiten Satu Mare gelegen dorpje Viile Satu Mare biedt de laatste twee jaar verzorging aan veertien ouderen met de ziekte van Alzheimer. Het project is bijzonder omdat er mede dankzij Zutphense bemoeienis een organisatie werd neergezet waar het verplegend personeel actief bezig is met ouderen. De kamers in het tehuis zijn bovendien voor Roemeense begrippen luxe: ruim opgezet en maar door twee personen gedeeld. In tegenstelling tot de grote, grauwe slaapzalen die er normaal in Roemeense verpleeghuizen te vinden zijn. Het concept sloeg dan ook aan: vorig jaar bestond er zelfs een behoorlijke wachtlijst.

Caminul de Argint raakte echter in financiële problemen nadat de startsubsidie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken afliep. Vorig jaar was toenmalig bestuursvoorzitter Bonnes Venema nog positief over het vinden van een oplossing: “We willen er 27 plaatsen bij hebben. Ik ben er nu druk mee bezig om de financiering rond te krijgen. Dat is nog wel lastig, want in Roemenië zijn er nog geen wettelijke maatregelen voor ouderenzorg. Op dit moment wordt er dus veel door familie van de bewoners betaald, maar op de langere termijn hopen we ook overheidsgeld te ontvangen.”

Dat overheidsgeld werd weliswaar toegezegd door het gemeentebestuur van Satu Mare, maar wordt nu om duistere redenen niet daadwerkelijk beschikbaar gesteld. Nederlandse diplomatieke bronnen spreken het vermoeden uit dat het gemeentebestuur daarmee aan probeert te sturen op een faillissement.

Manager van Caminul de Argint Michaela Pop: “We hebben inmiddels een schuld van ruim 55.000 euro en elke maand komt daar ongeveer 3000 euro bij. Door die schuld kunnen we nu ook niet bij fondsen aankloppen voor financiering.” Pop vind het bizar dat het tehuis in de huidige situatie is beland, omdat er zoveel belangstelling in Satu Mare is voor de goede zorg en er veel beloften zijn gedaan door het gemeentebestuur. “We zijn het slachtoffer van een politieke situatie, het is enorm zonde. Er zijn veel beloften gedaan, maar tot nu toe is er geen enkel resultaat.” De manager heeft ondertussen haar hoop op een uitweg al bijna verloren: “En dat is triest, het personeel kan nog steeds niet geloven dat we binnenkort misschien moeten gaan sluiten.”

Bestuursvoorzitter Bonnes Venema blijkt onlangs te zijn opgestapt, zo laat hij weten: “Ik ben sinds enige tijd geen voorzitter meer van Casa Satmareana en heb geen behoefte om te reageren. Ik vind het niet passend dat als je ergens niet meer bij betrokken bent je daarover nog wel een mening ventileert naar buiten.” Wel lijkt duidelijk dat de droom waar Venema tot voor kort zo hard aan werkte op het punt staat uiteen te spatten.

Er is uiteraard ook de gelegenheid geboden aan burgemeester Coica van Satu Mare om op dit verhaal te reageren, maar herhaalde pogingen hebben niet tot een reactie geleid.

Gerritsen niet op de hoogte

Burgemeester Gerritsen is officieel adviseur van de raad van bestuur van de Stichting Casa Satmareana, het overkoepelende bestuursorgaan van verzorgingstehuis Carminul de Argint. Desgevraagd blijkt hij niet op de hoogte te zijn van het vertrek van bestuursvoorzitter Bonnes Venema. Verder weet Gerritsen ook niet wie er nog wel in het bestuur zitten, waarmee het adviseurschap een inhoudsloze titel lijkt. Gerritsen: “Na de oprichting zijn we als Zutphens gemeentebestuur aanvankelijk onbedoeld en ongewenst in de statuten opgenomen als oprichter. Toen we daarachter kwamen hebben we dat meteen laten wijzigen, want we kunnen hier aan de Zutphense gemeenteraad natuurlijk nooit afdoende verantwoording afleggen over wat er in Roemenië gebeurd. Bovendien zien we het ook helemaal niet als onze taak om als gemeentebestuur actief bij zoiets betrokken te zijn. Wel vonden we het een mooi initiatief en vandaar dat ik toen adviseur van de raad van bestuur ben geworden.” Op bestuurlijk niveau ziet Gerritsen geen probleem tussen de beide partnersteden, aangezien het Zutphense gemeentebestuur volgens hem geen partij is in de kwestie. Wel bracht Gerritsen in maart van dit jaar nog een bezoek aan Satu Mare met een delegatie die verder ook bestond uit wethouder Rik de Lange en bestuursvoorzitter Bonnes Venema. Het bezoek was bedoeld om kennis te maken met Dorel Coica, de nieuwe burgemeester van de Zutphense partnerstad, maar ook wel degelijk om de toen al moeilijke financiële situatie te bespreken. Gerritsen: “Daar kwam uit dat het gemeentebestuur van Satu Mare ervoor ging om de problemen op te lossen, daarna ben ik niet meer geïnformeerd of op enige manier betrokken geweest bij het proces.” De Zutphense burgemeester ziet voor zichzelf ook geen taak weggelegd om bijvoorbeeld met burgemeester Coica contact op te nemen over de financiële problemen. “Als het tehuis inderdaad failliet zou gaan zou dat wel een trieste situatie zijn voor de patiënten en hun familie. De zorg voor ouderen in Roemenië is een groot probleem en dit was juist een mooi voorbeeldproject.”